Stichting Rechtswinkel Zwijndrecht
Kosteloos juridisch advies
Geschiedenis

Rechtswinkel Algemeen
In de jaren ’60 en ’70 was er grote onvrede in de samenleving over de rechtshulp. Advocaten waren veel te duur voor mensen met een laag inkomen en voor deze mensen was de rechtshulp onbereikbaar. Door deze drempel konden mensen met een laag inkomen hun rechten niet realiseren. Deze grote onvrede werd opgepakt door studenten, advocaten en andere enthousiastelingen. In het buitenland waren reeds rechtswinkels ontstaan en in 1969 werd de eerste rechtswinkel in Nederland opgericht. Deze werd opgericht in Tilburg. In 1972 kwam er een rapport van de commissie Broekman en hierin werd vastgesteld dat de rechtshulp discriminerend was ten opzichte van de cliënt, dat advocaten en deurwaarders gretig gebruik maakten van de onwetendheid in de maatschappij, en er onvoldoende gericht werd op rechtshulp buiten het proces. Na dit rapport verschenen er steeds meer rechtswinkels in heel Nederland. Op dit moment zijn er ongeveer 80 rechtswinkels in Nederland.

Rechtswinkel Zwijndrecht
In 1975 werd daarom ook in Zwijndrecht een rechtswinkel opgericht door een aantal enthousiastelingen die reageerden op de onvrede in hun omgeving. In heel Nederland waren er op dat moment al zestig rechtswinkels ontstaan. De meeste oprichters hadden geen juridische achtergrond, maar hadden dusdanige banen dat zij vanuit hun ervaring mensen konden helpen.

Er was toen ook al een keer in de week spreekuur, ook op woensdag van 1930 uur tot 2030 uur. De rechtswinkel hield toen zitting in de Lindtsekerk, de kerk tegenover Wijkgebouw Kubiek waar de rechtswinkel nu is gevestigd. De meeste vragen gingen destijds over het arbeidsrecht. Er was een economische crisis waardoor veel mensen hun baan verloren. Een intake duurde tien minuten en vaak was daarna het probleem opgelost. Voor de zwaardere zaken was er het Bureau voor Rechtshulp, gevestigd toentertijd in Dordrecht. Tegenwoordig is dit het Juridisch Loket.

Begin jaren ’80 werd de overstap gemaakt van de Lindtsekerk naar de Kubiek. Er kwamen toen steeds meer rechtenstudenten bij de Rechtswinkel Zwijndrecht en het medewerkersbestand groeide toen ook flink. Er waren toen ook een aantal afgestudeerden betrokken bij de Rechtswinkel Zwijndrecht die werkzaam waren bij een uitkeringsinstantie of als notaris. Hierdoor was er veel specialistische kennis in huis. In deze tijd ging het bestuur ook meer wisselen en kregen studenten bestuursfuncties in de Rechtswinkel Zwijndrecht.

In de jaren ’90 was er weer een flinke daling van het aantal medewerkers, maar dit vulde zich steeds weer aan. De intakegesprekken gingen ook langer duren doordat de vragen waar cliënten mee kwamen steeds lastiger werden. Ook het recht werd in die tijd veel specifieker en gedetailleerder.

De problemen waar cliënten mee komen zijn over de jaren heen hetzelfde gebleven.