Stichting Rechtswinkel Zwijndrecht
Kosteloos juridisch advies
Algemeen

De Stichting Rechtswinkel Zwijndrecht is opgericht in 1975 en richt zich sindsdien op het informeren van (rechts-)hulpbehoevenden. Het voornaamste doel is het verlenen van juridische hulp. Wij informeren over rechten en plichten, en adviseren over de manier waarop en waar de cliënt aan zijn recht kan komen.

De Stichting kunt u over het algemeen vergelijken met andere eerstelijnshulp. De Stichting Rechtswinkel Zwijndrecht wordt bemand door een mix van ervaren mensen en studenten. Momenteel zijn er ongeveer twintig vrijwilligers actief binnen de Zwijndrechtse rechtswinkel. Daaronder bevinden zich zowel juristen als studenten. Ondanks de soms jonge rechtshulpverleners zijn de adviezen van hoge kwaliteit. In veel gevallen kunnen wij direct advies geven aan u. In andere gevallen moet de kwestie nader worden onderzocht of wordt u doorverwezen naar gespecialiseerde rechtshulp. Wij geven antwoord op vragen met betrekking tot alle rechtsgebieden.

Wij geven advies tijdens ons spreekuur (neem hier contact met ons op). Rechts onder Mededelingen ziet u ons eerstvolgende spreekuur.

U wordt tijdens de zitting te woord gestaan door twee medewerkers eventueel tezamen met een aspirant-medewerker. U wordt over het algemeen direct geholpen met een schriftelijk dan wel een mondeling advies. Indien nodig vindt doorverwijzing plaats naar een gespecialiseerde instantie.

U kunt uw vraag en eventuele stukken voorafgaand aan het spreekuur ook e-mailen naar info@rechtswinkel-zwijndrecht.nl. Wij beantwoorden geen juridische vragen per email, tenzij er een zeer bijzondere uitzondering dient te worden gemaakt. Voor juridische vragen bent u namelijk van harte welkom op ons spreekuur in wijkcentrum Kubiek (neem hier contact met ons op). Tijdens het gesprek komen meestal meer belangrijke feiten ter tafel dan u vooraf voorzien had.


Voorwaarden
De Stichting Rechtswinkel Zwijndrecht stelt zich tot doel eerstelijns rechtshulp te bieden aan particulieren. De adviezen die wij verstrekken zijn kosteloos doch vragen wij altijd een donatie voor onze administratiekosten. Onze voorwaarden zijn (persoonlijk) gepresenteerd alvorens wij het gesprek beginnen of email ontvangen. Wij starten geen gesprek en bieden geen mogelijkheid tot het toezenden van email alvorens u deze geheel doorgenomen heeft, of aangeeft hiermee bekend te zijn, en hiermee (mondeling) akkoord gaat.
  1. Als basis van ons advies gebruiken wij de informatie die de cliënt ons geeft of doet toekomen. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van die informatie ligt volledig bij de cliënt.

  2. De Stichting Rechtswinkel Zwijndrecht en de medewerkers aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor werkzaamheden van de personen en instellingen waarnaar kan worden verwezen.

  3. De Stichting Rechtswinkel Zwijndrecht en de medewerkers aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade of ander nadeel welke voorkomt uit of samenhangt met gebruik van het advies, een en ander behoudens opzet of grove schuld van de medewerkers waar zulks naar Nederlands recht niet uit te sluiten is. Derhalve kunt u aan ons advies geen rechten of zekerheden ontlenen.


  4. Hoewel de door de medewerkers gegeven adviezen gratis zijn, wordt aan iedere cliënt een donatie van € 2,- gevraagd voor de administratiekosten. Bij een vervolgbezoek betreffende dezelfde kwestie wordt deze bijdrage niet meer gevraagd.


  5. Alle medewerkers betrachten de hoogst mogelijke zorg inzake uw probleem.

Mededelingen
De Rechtswinkel Zwijndrecht is op zoek naar nieuwe medewerkers! Kijk voor meer informatie over onze vacature op onze Facebook-pagina. Solliciteren kan door voor 20 oktober een motivatie samen met CV en cijferlijst te sturen aan info@rechtswinkel-zwijndrecht.nl
20:12:07 03-10-2018

Vindt onze website ook op de site: www.eersterechtshulp.nl
18:07:59 25-09-2018

In verband met de zomervakantie is de Rechtswinkel Zwijndrecht van 1 tot en met 22 augustus gesloten. Gedurende deze tijd van sluiting zijn wij voor dringende vragen wel te bereiken via ons e-mailadres: info@rechtswinkel-zwijndrecht.nl.
19:32:28 12-07-2018

In verband met de kerstvakantie is de Rechtswinkel Zwijndrecht tussen 25 december en 7 januari gesloten.
20:11:13 13-12-2017

Vindt onze website ook op de site: www.eersterechtshulp.nl
20:11:38 05-05-2017

Iedere woensdagavond van 19:30 tot 20:30 is er zitting in de Kubiek. U bent van harte welkom.
21:30:17 02-09-2014

Wij beantwoorden in principe geen vragen via email maar verzoeken u om naar het spreekuur te komen op woensdagavond.
21:59:13 13-02-2014